2 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση παιχνιδιού: Πειρατικό Χρυσάφι

Το Πειρατικό Παιχνίδι αποτελείται από ένα πίνακα 7x7 ο οποίος έχει διάφορα σύμβολα. Ο παίκτης πρέπει να δημιουργήσει κάθετες ή οριζόντιες σειρές από τρία και πάνω ίδια σύμβολα. Για να το κάνει αυτό επιλέγει 2 διπλανά σύμβολα και αυτά αλλάζουν μεταξύ τους.


Βέβαια υπάρχει και ο χρόνος ο οποίος μειώνεται συνεχώς. Ο μόνος τρόπος να αυξηθεί ο χρόνος είναι να δημιουργηθούν σειρές από το σύμβολο-ρολόι!

2 σχόλια: